‘het Verborgen Leven’ (een zoektocht naar het onzichtbare)

‘ Het Verborgen Leven’ is een serie werken die gemaakt zijn vanuit mijn fascinatie voor ontstaans- en vormingsprocessen in de natuur. Processen waarbij toeval en wetmatigheid elkaar voortdurend beïnvloeden. Chaos en complexiteit spelen daarbij een grote rol.
Door in het atelier situaties na te bouwen waarin de hierboven geschetste processen kunnen ontstaan en gedijen wordt er een eigen werkelijkheid gecreeerd, een abstracte werkelijkheid die synoniem is aan de natuur.

In ronde schalen, gevuld met water, langzaam ronddraaiend of stilstaand, worden met olieverf patronen ‘geschilderd’. Warmte, chemiecaliën en mechanische beïnvloeding zorgen voor een oneindige variatie in vorm.

“De schalen in mijn atelier zie ik als een simulator voor natuurlijke processen. Ik wek kunstmatig de natuur op met de middelen van een kunstenaar, zoals olie, water, pigment, papier en doek: Het atelier als mini-universum waarin een abstracte versie van de natuur wordt nagebootst.”

De patronen worden o.a. gepresenteerd in verschillende houten kisten waarin ze, via een loep, bekeken kunnen worden. Het zichtbaar worden van het langzaam onder de loep verschuivende patroon speelt zich af in de tijd, zoals het patroon zich ook in een bepaalde tijd heeft kunnen ontwikkellen.

‘het Verborgen Leven’ is een serie werken waarbij veel aan het toeval wordt overgelaten, het ontdekken en open staan voor wat er gebeurt vormt een belangrijk onderdeel van dit werk. Toch is het niet willekeurig wat er gebeurt. Door bewuste en preciese keuzes te maken in de uitgangspunten kunnen de kwetsbare patronen zich ontwikkellen tot een natuurlijk fenomeen.